KONCEPTI RAZVOJA IN BLAGINJE ONKRAJ GOSPODARSKE RASTI

Koncepti razvoja in blaginje onkraj gospodarske rasti: Soočenje diskurzov

Kdaj : Četrtek, 29.11. ob 17.00
Where: Ekonomska fakulteta / Predavalnica 128

Na dogodku se bomo seznanili s kritičnim konceptom in pojavom različnih okoljskih diskurzov (Dryzek, 2018). Podrobneje si bomo pogledali in prevprašali nekatere vidnejše diskurze, ki krojijo družbeno-gospodarske in okoljske politike v Sloveniji in širšem globalnem prostoru: ekonomski racionalizem, trajnostni razvoj ter ekološko modernizacijo oziroma zeleno rast. Hkrati bomo onkraj njih odkrivali zametke radikalnejših diskurzov, vizij in praks, katere prepoznavamo tudi v konceptih od-rasti (degrowth) oziroma post-rasti (post-growth). Posebno se bomo posvetili vprašanju kako se ti diskurzi opredeljujejo do razvoja, rasti, blaginje, vzdržnosti, okoljske trajnosti in pravičnosti; oziroma bomo skupaj poskušali opredeliti njihov odnos do ekonomskih védenj in gospodarske (BDP) rasti kot ne-/primernih orodij za ključne in kompleksne izzive našega časa.

Po uvodnih predstavitvah Maje Bahor (Inštitut za Ekologijo) o okoljskih diskurzih, Lidije Živčič (Focus) o paradigmi od-rasti ter Maruše Conič (Gibanje za Ekonomsko Pluralnost) o BDP in vlogi ekonomskih znanosti v kontekstu zelenih ekonomij, katere bo povezoval Rok Kranjc (Eko-kolektiv), si bomo pogledali in skupaj analizirali tri kratke filmčke ki bodo diskurzom, vzetim pod drobnogled, dali obraz. Sledila bo interaktivna diskusija o ne-/moči in strategijah uveljavljanja radikalnejših konceptov in praks “alternativnih ekonomij,” problematiki jezika in vnašanja novih oz. tujih konceptov v slovenski prostor, ekonomsko ne-/pluralistične znanstvene produkcije na Slovenskem, ter o pojmovanju fenomena konfliktnih diskurzov kot ovira (naš glas v morju močnejših diskurzov) in kot priložnost (prepoznavanje konfliktnih diskurzov kot orodje za transformativne strategije in intervencije).

Urnik:

17:00 – 17:10
Uvod, Rok Kranjc (Eko-kolektiv)
17:10 – 17:30
Predstavitev okoljskih diskurzov, Maja Bahor (Inštitut za ekologijo)
17:30 – 17:45
Predstavitev koncepta, gibanja in prakse od-rasti, Lidija Živčič (Focus)
17:45 – 18:00
Kritičen pregled koncepta BDP rasti in vloge ekonomske znanosti, Maruša Conič (GEP)
18:00 – 18:30
Ogled in skupna analiza treh kratkih filmov
18:30 – 19:00
Diskusija

Dogodek bo izveden v soorganizaciji med Gibanjem za Ekonomsko Pluralnost (GEP) in organizatorji Mednarodne poletne šole Politične ekologije 2018 v Ljubljani: Eko-kolektiv, Focus, Fakulteta za Družbene Vede (UL), Inštitut za Ekologijo, Študentska Iskra, Časopis za kritiko znanosti ter Ministrstvo za okolje in prostor. Dogodek poteka v sklopu projekta Mednarodna poletna šola politične ekologije, financiranim s strani Ekosklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, in Ministrstva za okolje in prostor.

en_GBEnglish (UK)