IZŠLI SO ZBORNIKI MEDNARODNE POLETNE ŠOLE

30. januarja sta pri založbi Inštituta Časopis za kritiko znanosti, v zbirki OIKOS, izšla dva zbornika o okoljski tematiki in politični ekologiji. Zbornika prispevata k obogatitvi slovenskega intelektualnega prostora s poglobljenim ekološkim in okoljskim vpogledom na področju politične ekologije. Rumeni zbornik vključuje besedila govorcev iz Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018, modri pa znanstvene članke domačih in tujih doktorskih študentov. Oba sta na voljo brezplačno.


Rumeni zbornik vključuje šest besedil govorcev iz poletne šole, ki bralcu pomagajo razumeti večplastno naravo glo(balnih in lo)kalnih okoljskih in ekoloških vprašanj. Besedila se nanašajo na socialno ekologijo, ekofeminizem, okoljske konflikte, socio-ekološke transformacije, eko-estetiko in odrast.

V modrem zborniku je zbranih 8 znanstvenih člankov domačih in tujih doktorskih študentov, ki so produkt njihovega dela na poletni šoli politične ekologije 2018. Medtem ko se nekatera besedila osredotočajo na obstoječe rešitve in njihovo možno reprodukcijo ali ponovno ustvarjanje s spreminjanjem stališč, je neskrita namera drugih, ki se osredotočajo na različne ravni politike – polity, policy, politics –, najti nove odgovore, ki bodo prispevali k razumevanju družbenih in političnih razsežnosti obstoječih okoljskih problemov ter začetek oblikovanja alternativnih načinov njihovega reševanja.

Oba zbornika sta izšla v angleščini, na voljo sta brezplačno, v digitalni ter tiskani obliki. Povezava do zbornikov: https://www.politicalecology-ljubljana.si/gradiva/

Dr. Tomislav Tkalec iz Focusa, društva za sonaraven razvoj, in eden izmed sourednikov obeh zbornikov, poudarja: »Pri svojem delu že dolgo časa opažamo, da obstaja velika potreba po znanju politične ekologije in drugih družboslovnih okoljskih disciplin pri različnih skupinah, od akademikov, raziskovalcev in študentov do civilne družbe, uradnikov, predstavnikov podjetij ter drugih inštitucij. S prvim zbornikom, ki vključuje prispevke govorcev iz poletne šole, delno naslavljamo pomanjkljiv dostop do tega znanja.

Z drugim zbornikom, ki vključuje znanstvene prispevke domačih in tujih doktorskih študentov, pa smo želeli dati prostor ustvarjanju novega okoljskega znanja, ki bi ga morali v večji meri ustvarjati tudi v našem prostoru ter na naših univerzah. Upamo, da sta ta dva zbornika zgolj začetek na tem področju.«

Na zavihku Gradiva so dostopni tudi posnetki in predstavitve iz poletne šole. Na ogled so postavljena predavanja, pogovori in okrogle mize, na katerih so odpirali pereče okoljske in družbene probleme današnjega časa, kot so okoljski konflikti in okoljska pravičnost, pomen okoljske civilne družbe, kritične refleksije obstoječega sistema ter drugačni koncepti razvoja družbe.

en_GBEnglish (UK)