PRIJAVA

Rok za prijave: 15. 7. 2018. Prijave zaprte.

PRIJAVA NA PROGRAM ZA MAGISTRSKE IN DOKTORSKE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE Z MOŽNOSTJO PRIDOBITVE KREDITNIH TOČK

Doktorski študentje, ki želijo na osnovi obiska Mednarodne poletne šole politične ekologije pridobiti 10 kreditnih točk (ECTS), morajo:

  • do vključno 1.8.2018 z mentorjem doktorske disertacije pripraviti pisni izdelek na razpisano temo  obsegu 1 AP (5 ECTS)
  • V času MPŠ PE aktivno sodelovati na dopoldanskih in popoldanskih predavanjih ter preko vprašanj in komentarjev sodelujočih (profesorjev in študentov) vsebinsko nadgraditi pisni izdelek.
  • Na sklepni dan MPŠ PE nadgrajen pisni izdelek predstaviti na Strokovnem seminarju.
  • do 30.9 2018 oddati končno verzijo znanstvenega teksta, ki bo objavljen v e-zborniku poletne šole (5 ECTS)

Magistrski študentje, ki želijo na osnovi obiska Mednarodne poletne šole politične ekologije pridobiti 5 kreditnih točk (ECTS), morajo:

  • Do 30.6.2018 pripraviti osnutek (do 300 besed) seminarske naloge,
  • V času MPŠ PE aktivno sodelovati na dopoldanskih in popoldanskih predavanjih,
  • Do 30.10.2018 oddati seminarsko nalogo v dolžini 15 strani,
  • Do 30.11.2018 zagovarjati seminarsko nalogo.

Rok za prijave: 30.6.2018. Prijave zaprte.

POTENCIALNE DODATNE PRIJAVE

Prijave na poletno šolo so sicer zaprte, vendar zaradi velikega interesa poskušamo urediti večji prostor za izvedbo. Če ste zainteresirani za udeležbo na poletni šoli, vendar se niste pravočasno prijavili, izpolnite spodnji prijavni obrazec in s tem izkažite interes za udeležbo. Dodani boste na čakalno listo. V kolikor bomo zmogli zagotoviti dodatna mesta in s tem vašo udeležbo, vam sporočimo.

Projekt sofinancirata Eko sklad, j. s. in Ministrstvo za okolje in prostor

KONTAKT

  • info@politicalecology-ljubljana.si
sl_SISlovenščina
en_GBEnglish (UK) sl_SISlovenščina