Organizers

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) is an integrated project, financed by the European Comission's LIFE Programme, the Slovenian Climate Fund and partners' own contributions. The opinions expressed in this document are those of the author(s) only and should not be considered as representative of the European Union's official position.

Co-funders

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Za izražena mnenja in informacije v dokumentu odgovarja samo avtor (ali avtorji) in ne odražajo nujno uradnega stališča Evropske unije.

Contact

en_GBEnglish (UK)