Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022

Novi koncepti za pravične tranzicije

k dobremu življenju znotraj
planetarnih omejitev

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2020

Novi koncepti za pravične tranzicije

k dobremu življenju znotraj
planetarnih omejitev

fakulteta za družbene vede, ljubljanA, SLO

27. JUNIJ -1. JULIJ 2022

Večplastne krize okolja in družbe nas ženejo k iskanju alternativnih rešitev za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja. Številne tranzicije se že dogajajo, a različni akterji jih razumejo in do njih pristopajo zelo različno. Tranzicije ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb: pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike. Tranzicije v nizkoogljično družbo morajo biti pravične, poštene, vključujoče, participativne, deliberativne, solidarnostne in transdisciplinarne. Voditi nas morajo v pluralistične družbe, ki bodo živele dostojno in solidarno znotraj planetarnih omejitev. Za soustvarjanje tranzicij potrebujemo prostore za razmislek in deliberacijo, da se izognemo reproduciranju »odvisnosti od poti« in ustvarjanju še globljih izzivov.

S temi osnovnimi parametri puščamo širok prostor za razpravo in razmišljanje o podobi tranzicij. Vabimo vas, da se med 27. junijem in 1. julijem 2022 udeležite Mednarodne poletne šole politične ekologije 2022 v Ljubljani ter skupaj z nami soustvarjate znanje in razmišljanja o teh tranzicijah.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 želi oživiti prostor za izmenjavo mnenj, razpravo in kritični razmislek o sodobnih raziskavah, praksah, metodologijah in procesih za pravične, vključujoče in deliberativne tranzicije k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev. Tranzicije že potekajo in so neizogibne, naslovili pa bomo tistih nekaj področij, ki so še posebej izpostavljena: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo. Udeležba na poletni šoli je brezplačna! 

Dogodek bo potekal v hibridni obliki: v živo in preko zoom-a. Število udeležencev na lokaciji je zaenkrat omejeno na 100. 

V veselje nam je, da nas bodo s svojo udeležbo počastili naslednji gostujoči predavatelji:

 • teoretičarka zelene države prof. Robyn Eckersley,
 • urbani kritični politični ekolog prof. Erik Swyngedouw, 
 • profesor humane geografije in strokovnjak na področju okoljsko psiholoških vidikov energetskih tranzicij prof. Patrick Devine-Wright, 
 • profesor mednarodnih odnosov in strokovnjak na področju politične ekologije energetskih tranzicij prof. Peter Newell, 
 • socio–ekološka filozofinja in raziskovalka odrasti dr. Barbara Muraca
 • raziskovalec s področij  postestraktivizma, postrazvoja in ontološkega dizajna  dr. Arturo Escobar,
 • raziskovalka s področja kritične krožne ekonomije dr. Kersty Hobson,
 • raziskovalka tranzicij prehrambenih sistemov dr. Aniek Hebinck,
 • ekonomski zgodovinar in podnebni aktivist dr. Matthias Schmelzer,
 • profesorica politik urbanega transporta in participacije državljanov prof. Crystal Legacy,
 • svetovalka za gospodarsko politiko in strokovnjakinja kubanskih agrarnih odnosov dr. Gladys Hernández, 

in drugi.

Zakaj se udeležiti:

 • Pridobite točke preko akreditirane prijave za doktorske in magistrske študente (10 ECTS / 5 ECTS).
 • Spoznajte najnovejša področja raziskovanja tranzicij z vodilnimi mednarodnimi in slovenskimi raziskovalci in praktiki.
 • Razvijte kritično mišljenje o tranzicijah.
 • Uživajte v poletni šoli brez kotizacije.
 • Pridružite se interaktivnim večernim aktivnostim.

Pridružite se nam pri sooblikovanju novih konceptov pravičnih tranzicij!

PRIJAVA

Akreditiran program

Prijava za doktorske in magistrske študente z možnostjo pridobitve kreditnih točk.

Prijave zaprte

Prijava za druge udeležence. Prijave možne samo še za udeležbo preko zoom-a.

Prijave zaprte

Novice

Prijave za akreditiran program Mednarodne poletne šole politične ekologije 2022 smo zbirali do 15. aprila

Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev 27. junij – 1.

Spoštovani, zaradi situacije, povezane s koronavirusom, smo primorani odpovedati Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2020,

Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev 29. junij – 3.

30. januarja sta pri založbi Inštituta Časopis za kritiko znanosti, v zbirki OIKOS, izšla dva

Kdaj: Četrtek, 13. 12. od 16.00 do 18.00 Kje: Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2 (študentski

Kdaj: petek, 7.12.2018 // 9.00-10.30 Kje: Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16 // predavalnica 212 (II.

Koncepti razvoja in blaginje onkraj gospodarske rasti: Soočenje diskurzov Kdaj : Četrtek, 29.11. ob 17.00

Predmet spremembe: Oblikovanje trajnostnih izdelkov iz lesa in papirja iz invazivnih tujerodnih rastlin: uvodno srečanje

Sporočamo vam, da se nam bo na Mednarodni poletni šoli politične ekologije pridružil Vincent Liegey,

Prijave na poletno šolo smo zbirali do 15.7., za študente, ki si želijo ECTS študentskih

Sporočamo vam, da so z današnjim dnem prijave na Mednarodno poletno šolo politične ekologije odprte.

Kontakt

Povezave

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Za izražena mnenja in informacije v dokumentu odgovarja samo avtor (ali avtorji) in ne odražajo nujno uradnega stališča Evropske unije.

sl_SISlovenščina