3. - 7. september 2018

fakulteta za družbene vede, ljubljana, slovenija

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA POLITIČNE EKOLOGIJE 2018

Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji

Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite refleksije.

Poletna šola ponuja priložnost za pridobivanje novih znanj s področja politične ekologije, omogoča vstop v novejšo svetovno znanstveno in strokovno produkcijo ter ponuja možnost za povezovanje domače in tuje produkcije ter akterjev na tem področju. Usmerjena je v razumevanje različnih dojemanj okoljskih in ekoloških vprašanj oz. okoljskih diskurzov tako, da omogoči celovitejši vpogled v njih same. Okoljski diskurzi zaradi različnega dojemanja tehnologije, ekonomije, demokracije, narave, okolja, ipd. sprožajo (ne)sporazume med različnimi deležniki. To pa vodi do različnih, pogosto tudi izključujočih si predlogov rešitev ter konfliktov in posledično političnega boja med njimi.

Politična ekologija se razlikuje od apolitičnih okoljskih ved tako, da vprašanja okolja ne postavlja le kot predmeta preučevanja, pač pa ga umešča v asimetrična razmerja družbenih in političnih moči, ki so že vpisana v samo vednost o predmetu.

S podporo odličnih vabljenih gostij in gostov bodo udeleženci poletne šole izzvani, da se poglobijo v različna vprašanja na področju politične ekologije ter poskušajo zgraditi razumevanje med raznolikimi rešitvami za reševanje okoljskih izzivov oz. si zgradijo mentalno strukturo za razumevanje večplastnih glokalnih okoljskih in ekoloških vprašanj.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo. Vabljeni!

Možnost pridobitve kreditnih točk za doktorske in magistrske študentke in študente (10 ECTS / 5 ECTS).

Povezovanje in diskusija s slovenskimi in mednarodno uveljavljenimi govorkami, govorci in akterji iz področja politične ekologije.

Razvoj kritičnega mišljenja o glokalnih okoljskih vprašanjih.

Brezplačna kotizacija.

IZŠLI SO ZBORNIKI MEDNARODNE POLETNE ŠOLE
30. januarja sta pri založbi Inštituta Časopis za kritiko znanosti, v zbirki OIKOS, izšla dva zbornika o okoljski tematiki in
Preberi več.
POMEN IN VLOGA CIVILNE DRUŽBE PRI DRUŽBENO-OKOLJSKIH BOJIH
Pomen in vloga civilne družbe pri družbeno-okoljskih bojih: ogled dokumentarnega filma Disobedience Kdaj: Četrtek, 13. 12. od 16.00 do 18.00
Preberi več.

Projekt sofinancirata Eko sklad, j. s. in Ministrstvo za okolje in prostor

KONTAKT

  • info@politicalecology-ljubljana.si
sl_SISlovenščina
en_GBEnglish (UK) sl_SISlovenščina