Program je trenutno v nastajanju. Več informacij bo na voljo kmalu, predvidoma v marcu 2022.

POTRJENI GOVORCI

Teoretičarka zelene države prof. Robyn Eckersley
Šola družbenih in političnih znanosti, Univerza v Melbournu

Urbani kritični politični ekolog prof. Erik Swyngedouw
Šola za okolje, izobraževanje in razvoj, Univerza v Manchestru

Profesor humane geografije in strokovnjak na področju okoljsko psiholoških vidikov energetskih tranzicij prof. Patrick Devine-Wright
Fakulteta za vede o življenju in okolju, Univerza v Exeterju

Profesor mednarodnih odnosov in strokovnjak na področju politične ekologije energetskih tranzicij prof. Peter Newell
Šola za globalne študije, Univerza v Sussexu

Socio-ekološka filozofinja in raziskovalka odrasti dr. Barbara Muraca
Oddelek za filozofijo, Univerza v Oregonu

Raziskovalec in aktivist, delujoč na področjih postekstraktivizma, postrazvoja in ontološkega dizajna dr. Arturo Escobar
Univerza Caldas v  Manizalesu in Univerza in Univerza Valle v Caliju (Kolumbija)

Raziskovalka s področja kritične krožne ekonomije dr. Kersty Hobson
Šola geografije in načrtovanja, Univerza v Cardiffu

Raziskovalka tranzicij prehrambenih sistemov dr. Aniek Hebinck
Nizozemski raziskovalni inštitut za tranzicije DRIFT

Ekonomski zgodovinar in podnebni aktivist dr. Matthias Schmelzer
Univerza Friedricha Schillerja v Jeni & Laboratorij za nove ekonomske ideje

Profesorica politik urbanega transporta in participacije državljanov prof. Crystal Legacy
Šola za oblikovanje v Melbournu, Univerza v Melbournu

Svetovalka za gospodarsko politiko in strokovnjakinja Kubanskih agrarnih odnosov, dr. Gladys Hernández

Center za raziskovanje svetovne ekonomije / El Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)  

Organizatorji

Kontakt

Povezave

Financerji

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Za izražena mnenja in informacije v dokumentu odgovarja samo avtor (ali avtorji) in ne odražajo nujno uradnega stališča Evropske unije.

sl_SISlovenščina